Avropa qitəsinin adı necə yaranıb?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yunan mifalogiyasına görə Finikya kralı Agenorun qızı Avropa(Europa)-nın adı ilə əlaqədardır.

Başlanğıcda Fraksiya (Thrace) üçün istifadə edilən ad sonradan Yunanıstan və miladdan əvvəl 500-cü illərdən sonra isə daha şimal hissələrdə daha sonralar bütün Avropa üçün istifadə edilmişdir.

Avropa sözü latıncada “eurus” - geniş və “ops” - üz sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş ola bilər. Bir başqa versiya isə “Europa” Şumerlərin zamanında sami dilindəki “qaranlıq” vəya “enmək” mənasindakı “ərəb” sözündən törəmişdir.

Mesopotamiyada yaşayan insanlar oralara görə daha qərbdə qalan Avropa torpaqlarına “qaranlığın endiyi” yada “günəşin batdığı torpaqlar” deyirdilər.

0 points