Atların ayaqlarına niyə nal taxırlar?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Atların dırnaqları daşıdıqları ağırlığa və çox istifadə edildiyi üçün bir müddət sonra nazikləşir, parçalanır və at yeriyə bilmir. İnsanlar bunun baş verməməsi üçün atın dırnaqlarının altına nal dediyimiz dəmir parçasını taxırlar.

Atın dırnağıda insanlarda olduğu kimi ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Buna görədə orada hissiyyat yoxdur və taxılan nalları atlar hiss etmirlər. Bu nal vasitəsi ilə həm dırnaqları parçalanmır həmdə daha sürətli qaça bilirlər.

At (latınca Equus ) - təkdırnaqlılar dəstəsinin atlar fəsiləsinin nümayəndəsidir. Bədən tüklə örtülüdür. Yaşadığı iqlimə əsasən tüklər uzun, qalın, sıx vəya nazik, gödək, seyrək ola bilir.

0 points