Asiya adının mənası nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Asiyada Avropa kimi sami dilindəki sözdən yarandığı güman edilir. Asiya adıda eyniliylə “qalxma” vəya “işıq” mənasında “asu” sözündən yaranmış olma ehtimalı var. Buna görə Asiya Mesopotamiyanın cənubunda qaldığı üçün bu torpaqlara “qalxan işıq” vəya “günəşin doğulduğu torpaqlar” deyilirdi.

Əslində ilk zamanlarda Asiya adı Anadolu üçün istifadə edilirdi. İlk olaraq Heredot, Persiya imperatorluğu ilə müharibələrdə bura üçün “kiçik Asiya” adını istifadə etmişdir. Asiya adı miladdan yüzillər əvvəl Anadoluda höküm sürmüş Hititlərin dilində “yaxşı” mənasına gələn “arsu” sözündəndə gələ biləcəyidə düşünülür.

0 points