Arxipelaq nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bir birinin yanında uzanıb gedən adalar qrupu arxipelaq adlanır. Arxipelaqa aid olan adalar adətən geloji quruluşuna və əmələgəlməsinə görə də bir birinə bənzəyirlər.

Bəzi hallarda bu belə olmaya bilər. Yapon adaları, Zond adaları, Maldiv adaları, Kuril adaları, Antil adaları və s. Dünyanın ən böyük adalar qrupu Şimalbuzlu okeanda yerləşən Kanada Arktika arxiepalaqı adaları sayılır.

0 points