Arafur dənizi harada yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Avstraliya sahillərində yerləşən Arafur dənizi Hind okeanının kənar dənizidir. Dəniz şərqdən Mərcan dənizi, qərqdən isə Timor, Banda və Sera dənizləri ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1017 min km² (karpentariya körfəzi ilə birlikdə), orta dərinliyi 186 metr və ən dərin yeri 3680 metrdir.

Dənizin səthində orta temperatur 25-28 dərəcə arasında dəyişir. Duzluluq 34-35 promilledir.

Yay aylarında şimal qərb mussonlarının, qışda isə cənub şərq mussonlarının təsiri altındadır.

0 points