Aqrarsənaye kompleksi özündə hansi sahələri birləşdirir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Aqrarsənaye kompleksinə:

1. kənd təsərrüfatında istifadə olunan istehsal vasitələri , maşınlar, traktorlar, kübrələr və müxtəlif dərman preparatları iltehsal edən sənaye sahələrini,

2. kənd təsərrüfatı, bu sahə aşağıdakıları biləşdirir: əkinçilik, heyvandarlıq, şəxsi və fermer təsərrüfatlarını da buraya aid etmək olar,

3. xammalın daşınması, emalı və satışının təmin edilməsi kimi sahələr aiddir.

0 points