Antiklinal​ ​nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Yer​ ​qabığını ​təşkil​ ​edən​ ​süxurlar​ ​müxtəlif​ ​yatım​ ​formalarına​ ​malik​ ​olurlar.​ ​Tektonik proseslər​ ​nəticəsində​ ​üfüqi​ ​yatan​ ​laylar​ ​sıxılaraq​ ​qırışıqların​ ​əmələ​ ​gəlməsinə​ ​səbəb olur. Qırışıq​ ​yaradan​ ​laylar​ ​ortadan​ ​əks​ ​tərəflərə​ ​meyl​ ​edərsə​, ​yəni, orta​ ​qabarıq​ ​kənarlarsa ona​ ​nisbətən​ ​çökək​ ​olarsa​ ​yaranan​ ​qırışıq​ ​antiklinal​ ​qırışıq​ ​adlanır.

Antiklinallarda​ ​nüvə hissə,​ ​yəni,​ ​qabarığın​ ​ən​ ​yuxarı​ ​hissəsi​ ​qədim​ ​süxurlardan​ ​qanadlar​ ​isə, nisbətən​ ​cavan süxurlardan​ ​təşkil​ ​olunmuşdur. Təbiətdə​ ​antiklinal​ ​qırışıqlara​ ​tək​ ​rast​ ​gəlinmir,​ ​antiklinal qırışıq​ ​sinklinal​ ​qırışığı ​və​ ​ya​ ​əksinə​ ​birbirini​ ​əvəz​ ​edirlər.

0 points