Antarktida qitəsinin adı necə yaranıb?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Antarktida sözünün əsili yunan dilində “Arktikanın qarşısı” mənasındakı “Antarktikos” (anti+arktikos) sözüdür. Şimal qütbü üçün istifadə edilən “Arktika” (arktikos) sözüdə şimal yarımkürədə görülən “Böyük Ayı” ulduzlar qrupunun adı olan “Arktikos” dan gəlir.

Ən hündür nöqtəsi Vinson 5140 metrdir. Sahəsi 14,4 milyon kv.kilometrdir. Yer kürəsinin ən hündür kontinentidir.

Antarktida 16 yanvar 1820-ci ildə rus ekspedisiyasının rəhbərləri Faddey Bellinshauzen və Mixail Lazaryev tərəfindən kəşf edilib. Antarktika müqaviləsinə əsasən qitə heçbir ölkəyə məxsus deyil.

0 points