Anabar yaylası hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Rusiya Federasiyası ərazisində yerləşən bu plato Orta Sibir yaylasının şimal şərqindədir. Yayla yer qabığının çox qədim struktur vahidlərindən olub arxey-proterozoy eralarında formalaşmışdır. Yaylanın qərbində Putoran yaylası, şərqində Lena çayı, şimalında Şimali Sibir ovalığı yerləşir.

Ərazidə daimi donuşluq hökm sürür. Subarktik iqlim qurşağında yerləşdiyi üçün yağıntının miqdarı çox azdır. Cəmi 250 mm-ə bərabərdir. İlin 260 günü orta temperatur mənfi olur.

0 points