Akropol hansı şəhərdədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qədim yunancadan tərcümədə ”yuxarı şəhər“ mənasını verən bu yer Afina şəhərinin tam mərkəzində 156 m hündürlükdə yerləşir. Ərazinidə 3000 illik tarixi olan memarlıq abidələri olan açıq muzeydir. Yunan və dünya sənətinin inciləri sayılan Panteon, Afina və Erektion məbədləri də burada yerləşir. Akropolun ən görkəmli yerində İlahə Afinanın şərəfinə Parfenon məbədi tikilmişdir.

Akropol ərazisi qədim Afinanın həm dövlət və həm də, dini mərkəzi olmuşdur. Preiklin hakimiyyəti dövründə (e.əvvəl 494 -429 cu illərdə yaşamış) ərazinin bərpasına böyük vəsait ayırılmış, dövrümüzə qədər gəlib çatan ən mühüm abidələr bu dövrdə inşa edilmişdir.

0 points